وقتی بخواهی چیزی را نبینی نمی بینی دیگر چون نمی خواهید ببینید! متاسفانه امروزه در مورد قیام گوهرشاد بارها صحبت شده و هر بار و هرسال یه عده که گویا کشف بزرگی کرده اند اصرار دارند که اعلام کنند چون تاریخ اجباری کشف حجاب مربوط به دی ماه سال 1314 است پس قیام گوهرشاد که در بیست و یکم تیرماه 1314 روی داده ربطی به کشف حجاب ندارد! برای همین اگر سندی مثل این سند بیاید و بگوید که آقای قمی به خاطر کشف حجاب ناراحت بوده و اصلا به کلاه و لباس مردان کاری ندارد نباید دیده حجاب ,قیام گوهرشاد منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کسب درآمد پلاس شعر عاشقانه عسکر منصوری فرهنگ فایل درهم برهم معرفی کالا دستنوشته ها شرکت ایران کوشش ارزان سرا تیان ترک